Malířka Martina Krupičková čeká na tramvaj a až bude pršet