EXPO
ZICE

Veronika Opavská


Vystudovala jsem Vysokou školu výtvarného umění v Bratislavě v atelieru Kov a šperk. Své šperkařské designerské studium jsem obohatila o obor malby na interní stáži v rámci své školy a externí stáži v Portugalsku. Malbě jsem se věnovala již dříve, a to na Vyšší odborné škole ve Zlíně.
Tvorbu v oblasti šperku chápu jako multimediální počin, kde propojuji obě dvě odvětví (malby a šperku). V malbě nevyužívám typických nástrojů, jako jsou štětce, ale různých řezných nástrojů, přidáváním plátna na plátno a frotáží.
Inspiraci hledám přímo v přírodě, kde cíleně sledováním stromů, oblohy, zvířat a ptáků vychutnávám přítomného okamžiku. V tichém rozjímání si nepokládám otázky: „Co bylo? Co ještě bude?“ ale vnímám prostor a čas právě teď a tady.


Tel.: +420 774 806 097


Veronika Opavská

v.opavska@gmail.com | Tel.: +420 774 806 097 | www.veronika-opavska4.webnode.cz/
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!