EXPO
ZICE

Martina Krupičková


1975, Světlá nad Sázavou, Česká republika

Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu textilní v Brně, obor Textilní výtvarnictví – podobor – Návrhář pletařských výrobků. Po ukončení školy jsem odjela na několikaměsíční pobyt do Velké Británie a USA. Obrazy jsou charakteristické výraznými barvami a silnými tahy špachtlí bez štětce na černém pozadí. Od roku 1999, kdy vznikla moje první malba, jsem si vytvořila svůj vlastní styl, kde se světlo stalo tou nejdůležitější částí celého obrazu. Světlo může celé koncepci pomoci, nebo ji úplně zničit. Snažím se o rovnováhu světla a stínu, abych tak docílila potřebnou hloubku námětu. Náměty čerpám z konkrétních osobních zážitků, které jsou reflexí viděného – krajin, měst a dopravních prostředků.

Ocenění, výstavy a televizní vystoupení:

Britská TV show: Landscape Artist of the Year 2018
Monaco: Art Tentation Monaco
Edinburgh:Art Fair
Madrid:Galeria Gaudí
Www.Lightspacetime.Art: několik ocenění
Česká televize ČT1 Dobré ráno a populární talkshow Všechnopárty
Mé obrazy jsou obdivovány v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí (Velká Británie, USA, Belgie, Francie, Švédsko, Kanada, Německo a Slovenská republika).
1975, Světlá nad Sázavou, Czech Republic.

I graduated from a prestigious fashion design school in Brno, Czech Republic, majoring in textile and knitwear; this is where I developed my skill of drawing and painting. After graduating, I spent several months in England and the USA. All pictures are characterized by strong colour and bold strokes on a black background playing with light and shadow. A palette knife is used in the creation of these paintings. Since that first painting in 1999, I believe I've developed my own style. The light is the most important part of the painting. It can give the right sparkle or completely destroy it. I try to capture the right balance of light and shadow to add depth. My pictures draw on personal experiences that are a reflection of the visible –landscapes, cityscapes and transport.

Awards, exhibitions and television appereances:

London:Royal Academy of Art Summer Exhibition
Monaco: Art Tentation Monaco
Edinburgh: Art Fair
Madrid:Galeria Gaudí
Www.Lightspacetime.Art – several awards
Czech Television CT1 Dobre rano and the popular talk-show Vsechnoparty. My paintings are held in private collections in the Czech Republic, UK, USA, Belgium, France, Sweden, Canada, Germany and Slovak Republic.

Martina Krupičková

martina@gallerykrupickova.com      |      +420 764 254 685      |      www.martinakrupickova.com
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!