EXPO
ZICE

PRAGUE.BIO


Biotechnologický klastr Prague.bio v sobě integruje současné výzkumné, vývojové a inovační aktivity z oblasti medicíny a přírodních věd. Přispívá k jejich dlouhodobému rozvoji a podněcuje vzájemnou komunikaci.

POSLÁNÍ: PROPOJENÍ SVĚTA VĚDY A BYZNYSU
Prague.bio klastr se snaží být moderátorem celkového rozvoje transferu biotechnologií. Vytváří unikátní síť partnerů, která spojuje akademickou sféru, průmysl, samosprávu a inovační kapacity.

CÍL: PRAHA JAKO EVROPSKÉ CENTRUM BIOTECHU
Cílem klastru je přispět k tomu, abychom v České republice dokázali pracovat s nápady od jejich zrodu až po finální výrobu. Chce tím nejen pomoci využít veškerý potenciál, který se v oblasti biotechnologií skrývá, ale zároveň přispět k začlenění Prahy (a celé ČR) mezi významná biotechnologická centra v Evropě.

PRAGUE.BIO

info@prague.bio |           www.prague.bio
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!