EXPO
ZICE

Moniva


Jsme moniva, tvůrčí duše zachycující svá individuální vnímání světa. Jsme moniva, tvůrčí duše přenášející toto vnímaní do barev a tvarů. Jsme moniva, tvůrčí duše, Monika Jonášová a Ivana Hlavicová, které sjednocením tvoří originální moderní umělecké obrazy.

Monika Jonášová: 
Téměř celé dětství a dospívání jsem prožila v pohádkovém kraji Valašska. V kraji malebném, kde je ukryto mnoho úchvatných míst, které vyprávějí starodávné příběhy. Maluji. Emoce přenáším na plátno. Své pocity vyjadřuji tahy štětcem. Když splynu s plátnem, čas jako by se zastavil.
„Cítit skutečnost přítomného okamžiku. Cítit štěstí. Být“.

Ivana Hlavicová:
Na nekonečné možnosti tvorby s fotografií jsem přicházela od 14-ti let, kdy jsem se učila fotografovat se zrcadlovkou značky Zenit. Zkoušela jsem metodu vyvolávání fotografií v temné komoře. Focení mě těší a naplňuje. Vidím různé příběhy a pocity, které mohu zvěčnit. Projekt moniva mně umožňuje vytvářet si svět bez omezení, zábran a nekonečných možností vidění.
„Zastavit čas, zachytit neopakovatelnou chvíli, být součástí.“

Na začátku byla myšlenka. Myšlenka nekonečných možností tvorby. Myšlenka propojení světa abstraktní malby a fotografie. A tak jsme začaly tvořit pomocí moderní technologie. Zpočátku s rozvahou s ohledem na zachování autentičnosti tvorby každé z nás a s cílem zachování určitých hranic. Následně jsme tyto hranice ponechaly otevřené, neboť propojení hranic nezná. Ponechaly jsme jen jedinou tradici. Tvoříme pouze z našich uměleckých materiálů. Jen tak můžeme s citem a elegancí tvořit obrazy moniva pictures, které nás naplňují a spojují.+420 723 316 104


Moniva

moniva@post.cz      |      +420 723 316 104 nebo +420 774 305 065      |      www.moniva.net
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!