EXPO
ZICE

Michal Pášma


Michal Pášma ( nar.1966 ), pochází ze Zlína. Již ve svých studentských letech se rozhodl následovat umělecký odkaz svého vzoru zlínského malíře Břetislava Polišenského. To je také jeden z důvodů jeho tematického zaměření na malbu krajin a zátiší s kyticemi. Věnuje se také malbě objektů, především sakrálních staveb, městských i industriálních motivů. Základem jeho tvorby je ale fantaskní až pohádková krajina a přírodní scenérie, vyvedené v pestrých barvách. Totéž platí i pro cyklus kytic, přičemž zde autor usiluje o oživení tradice malby tohoto námětu po vzoru Špály a Otipky.
Samostatnou kapitolou v díle Michala Pášmy je abstrakce nesoucí se především v duchu odkazu abstraktního expresionismu 60. a 70. let minulého století. Dá se říci, že abstrakce v provedení Michala Pášmy je jakýmsi protipólem jeho realistické tvorby, jediným pojítkem je tak barevné spektrum, které autor používá. 
Michal Pášma má za sebou řadu sólových výstav a jeho obrazy jsou součástí mnoha soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

Renata Mužíková renymuzik@yahoo.com  

Tel.: +420 733 543 898


Michal Pášma

renymuzik@yahoo.com
|  +420 733 543 898 |
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!