EXPO
ZICE

Martina Hladíková


Ačkoli stojím nohama na zemi a zas a znovu se přesvědčuji o tom, že svět není plný jen milých a vstřícných lidí, stále se snažím nasazovat sobě i svému okolí růžové brýle. Alespoň na chvilku. Jako člověk odjakživa tíhnoucí ke světu umění, vím, jak tento umělecký svět dokáže ulehčit myšlenky nad šedou realitou všedních dní. Krása se dá vyjádřit různým typem umění – notou, obrazem, písmenem, sochou…  Já jsem propadla obrazu.

Mou v současnosti nejvíce preferovanou technikou je enkaustika. Tato malířská technika je (nejen u nás) zcela výjimečná, o to více při použití ke vzniku konkrétních a do detailu vypracovaných obrazů. Je technicky jedinečná a umožňuje hluboký projev. Vyžaduje k tomu však trpělivost, preciznost a prolnutí s duší, ale mně je právě proto velmi blízká, a i proto má nyní mou největší lásku.

Témata na křídovém papíře vznikla díky rozehřátému vosku a speciální žehličce, díky níž tvořím jemné a jemnější linie.  Tyto obrazy tvořím také pomocí těch nejprimitivnějších pomůcek, které k této technice patří, zachovávám maximální ruční práci. Jedno takové dílko průměrných rozměrů vzniká dlouhé dny. Dále v mém portfoliu najdete například olejomalby, kresby, uměleckou grafiku, fotografii.
Svůj entuziasmus a precizní ukládání optimismu do svých obrazů jsem se rozhodla předat i svému okolí. V mých obrazech najdete emoce, se kterými vznikají – hlavně pohodu a klid, ale i hlubší myšlenky a třeba i zádumčivost. Inspirují mě také pohádky, legendy a různé jiné příběhy. Má dílka odráží hlavně krásu, kouzlo a barevnost světa, ve kterém žijeme, mé nadšení a odhodlání všechno překonávat, a tedy i ty hodiny láskyplné práce, která provází každý můj výtvor, stojí za to.

Martina Hladíková

bara@martinahladikova.cz |      +420 602 312 218   |      www.martinahladikova.cz/
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!