EXPO
ZICE

Marian Kay


V New Yorku usazený umělec tvoří geometrická minimalistická plátna založená na třech základních barvách – černé, bílé a červené. O těchto barvách víme, že jejich pomocí lze dosáhnout čistých grafických symbolů a dokonalé vyváženosti určitého znaku. Marian Kay jich využívá k vyjádření široké škály emocí, vztahů, sociálních a existenciálních témat. Každé plátno má přesně stanovenou, obvykle unifikovanou velikost a systematicky cílí na stálost věčných lidských dilemat. Zároveň se však snaží jejich prostřednictvím chránit křehkou a měnící se situaci a okolnosti během řešení každé z nich. Ke svým dílům výtvarník dodává: „Je tohle umění zábavné? Je léčivé? Je inspirativní a vede k přemýšlení a sebereflexi? Má divák pocit, že je mu adresováno nebo ho rozrušuje? V pořádku, to byl umělcův záměr.“

Vstup do aukce

Marian Kay

marian.k.kay@gmail.com 
   +420 602 212 555 
     https://mariankay.art/

Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!