EXPO
ZICE

ARTEDU


ARTEDU je nezisková organizace, která vytváří a podporuje umělecko-vzdělávací projekty. Stojí za knihou Umělec vila a bazén spojenou s projektem Nad čarou zakončeným výstavou v Centru současného umění DOX. Pátým rokem rozvíjí projekt Učebny, zaměřený na spolupráci předních českých umělců se studenty středních neuměleckých škol. Realizovalo diskuzní cyklus s významnými osobnostmi české umělecké scény REC, landartový festival Trsy, přednášky o umění Art for Dummies či ateliérová setkání pro umělce PostAtelier. K posledním projektům spolku patří přednáškový večer ArtTalk a již třetím rokem pokračuje projekt Sexposed vycházející z propojení výtvarného umění a divadla.

SEXPOSED je multižánrový projekt, který se věnuje prevenci a edukaci v oblasti tematiky HIV prostřednictvím současného vizuálního umění. Jedinečnost spočívá v propojení talentovaných tvůrců, aktuálního profesionálního umění a využití jeho emocionálního působení k upozornění na přetrvávající společenský problém. Určující roli v projektu sehrává “infiltrace” umění a s ním spojeného tématu do míst, kde jej divák neočekává, dokáže tak oslovit i ty, kteří by k němu jinak jen obtížně hledali cestu.
Osmnáct českých renomovaných výtvarníků vytvořilo pro projekt SEXPOSED #jdisebodnout soubor uměleckých artefaktů spojených motivem lékařského pláště. Každý umělec opřel své dílo o koncept vztahující se k problematice spojené s HIV/AIDS. Součástí díla je také osobní výpověď každého umělce. Ve spolupráci s choreografem Martinem Talagou využili pláště performeři v rámci velkolepé pohybové performance SOMA.

Zapojení umělci: Jana Babincová, Josefina Bakošová, Tomáš Beňadik, Veronika Šrek Bromová, Veronika Drahotová, Andrej Dúbravský, Anežka Hošková, Barbora Johansson Pivoňková, Alžběta Josefy, Vilém Kabzan, Alena Kotzmannová, František Matoušek aka Francis de Nim, Barbora Maštrlová, Jiří Petrbok, Petr Písařík, Kristýna Pozlerová, Ira Svobodová, Jakub Špaňhel. – SOMA & Martin Talaga.

ARTEDU

artedu@artedu.cz      |           www.artedu.cz
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!