EXPO
ZICE

Andrzej Cieślar


7. 4. 1981 - Český Těšín
Slezská univerzita v Katovicích (PL) – Institut pro umělecká studia

Žije a tvoří v Hlučíně
Žít ve východní části Slezska znamená ustavičné střetávání s civilizací a s jejími relikty. Není to útěšná krajina, jež povstala z nerušené symbiózy s lidmi; jsou to fragmenty technických procesů, zbytky těžby, brutálních zásahů do odvěkého řádu, monochromní scenérie rozpadajících se struktur z oceli a betonu – kdysi ambiciózních a pyšných, dnes vystavených zániku – protkaných nervózními liniemi silnic; je to propadání země a její zaplavování kalnými jezery bez života. Kultura zde není domovem; jsou to jen všudypřítomné civilizační stopy někdejšího budovatelského hédonismu, dnes se propadající do smírné náruče času. Pro vnímaného člověk žít zde znamená jakýsi permanentní stres z nedostatku lidského měřítka, z absence duchovního rozměru života. Malování je nutně terapií – a Andrzej Cieślar ve svých obrazech takovou terapii podstupuje; a současně, jakoby nezáměrně, vydává o svém domově zprávu. Vláčné struktury prostupujících se barevných ploch se střetávají s liniemi, jež nad nimi žijí vlastním životem a jako velká zrcadla obrážejí rmutnou realitu. Dívat se na jeho obrazy je jako sledovat rezonanční desku nervózních proměn. A přitom je Andrzej Cieślar bytostný romantik, jenž za zrcadlem reálného světa objevuje svět nový, nové krajiny, jež jsou oproti těm skutečným, fyzickým útěšné, s bezděčným prvkem laskavého humoru. Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

V exkluzivním výtvarném projektu ARTVARIUM představuje tvorbu Andrzeje Cieslara kurátorka PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D.


Renáta Mužíková +420 733 543 898


www.andrzejcieslar.cz

renymuzik@yahoo.com |      +420 733 543 898   |      www.andrzejcieslar.cz
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!