EXPO
ZICE

U3V


Na Universitě třetího věku na VŠE v Praze už léta probíhá výuka i v oboru fotografie. V posledních letech vznikl pod vedením MgA. Ladislava Hovorky projekt Master Class (Digitální fotografie – Master Class). Pokročilým fotografům přináší studium výtvarné fotografie v mnoha oborech: zátiší, portrét, UNFOCUSED aj.) Studium probíhá formou přednášek a cvičení. Naši studenti hledají (a nacházejí :-)) nová výtvarná řešení v nových i starých tématech.
Výsledky práce studentů za jeden semestr přinášíme v Pasáži českého designu. Dlouhodobá výstava je pravidelně obměňována. 
Zvláštní pozornost je věnována UNFOCUSED fotografii. Výsledky studentů jsou často velmi přesvědčivé.
Dalším z oblíbených témat je fotografování afrických soch, které zdobí vlastní Pasáž, a jsou také součástí interieru kavárny Art & Coffee. Osobité a emotivní pojetí výsledných fotografií je dokladem toho, jak studenti se zadaným tématem výtvarně pracují.

Univerzita třetího věku na Vysoké škole ekonomické v Praze nabízí i v dalším semestru přes 90 předmětů. Podrobnosti k projektu, přehled předmětů a všechny potřebné informace najdete na webu https://u3v.vse.cz
Najděte si svoje téma a přihlašte se.
Obzvláště rádi vás přivítáme mezi fotografy :-))

MgA. Ladislav Hovorka
www.unfocused.cz
ladislav.hovorka@unfocused.cz

U3V

u3v@vse.cz      |     https://u3v.vse.cz
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!