EXPO
ZICE

Slovenský institut v Praze


SLOVENSKÉ FRAGMENTY
Slovenský autorský dizajn v skle, keramike a dreve.
 

Vystavujúci:
Milan Hanko, Patrik Illo, Simona Janišová, Richard Seneši, Tibor Uhrín, Linda Viková

Kurátorky výstavy: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

  Termín výstavy:
19. mája – 15. august 2021

  Miesto konania výstavy:
Passage of Czech design (Pasáž českého designu)
Na Příkopě 860/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Slovenský autorský dizajn v skle, keramike a dreve predstavia vo svojej kompaktnej podobe vybraní autori: Milan Hanko (keramika), Patrik Illo (sklo), Simona Janišová (keramika), Richard Seneši (drevo), Tibor Uhrín (drevo) a Linda Viková (keramika), ktorí si pre špecifické podmienky preskleného výkladu pripravili výber - fragmenty (diela a kresbové návrhy) zo svojej bohatej dizajnérskej tvorby. Spája ich poctivý prístup, rešpekt k materiálu a dôraz na remeselnú kvalitu.

Organizátori výstavného projektu:
Slovenský inštitút v Prahe a Slovenské centrum dizajnu v rámci Roku slovenského dizajnu 2021.
Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka

  MgA. Milan Hanko (1981 Handlová) študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a na Vysokej škole umělecko-průmyslovej v Prahe v Ateliéri keramiky a porcelánu (prof. V. Šerák a akad,. soch. P. Knapek). Od roku 2007 pôsobí ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, od roku 2009 ako vedúci oddelenia Keramický dizajn.
Venuje vlastnej tvorbe funkčnej úžitkovej keramiky vychádzajúcej z elegantných čistých tvarov, zväčša odlievaných do formy. Pracuje s glazúrami prírodných farieb a hľadá ich nové technologické a materiálové možnosti na oživenie povrchu textúrami a jemnými detailmi.

Doc. Mgr. art. Patrik Illo (1973 Považská Bystrica) absolvoval Vysokú školu výtvarných umení, oddelenie sklárskeho výtvarníctva (1992 – 1998). Pracoval pre sklárne v Českej republike – Moser Květná, Bohemia Crystalex Trading, aj poľskú skláreň Krosno. Podstatná časť jeho dizajnérskej tvorby sa však realizuje na pôde sklárne Rona, a. s., v Lednických Rovniach, kde pôsobil ako interný dizajnér (1998 – 2006), od roku 2008 je externý hlavný dizajnér. Ako dizajnér každoročne prichádza s novými vzormi nápojových súprav a karáf, stolovacieho a úžitkového skla pre strojovú aj ručnú výrobu, pričom využíva klasické i experimentálne prvky tvarovania skla. Jeho voľná sklárska tvorba, kde pracuje najmä s technikou tvarovania skloviny za horúca, je preňho aj prameňom nových nápadov a myšlienok, ktoré realizuje v úžitkovom skle. Dizajn Patrika Illa priniesol Rone viacero ocenení z medzinárodných veľtrhov a výstav, napr. Design Plus, Ambiente vo Frankfurte. Od roku 2010 pôsobí ako vedúci Ateliéru skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Simona Janišová (1985 Bratislava) študovala keramiku na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením doc. Ivice Vidrovej a MgA. Daniela Piršča (Mgr. art. 2010 a ArtD. 2018). Stážovala v londýnskom štúdiu britského umelca Barnabyho Barforda (2011), absolvovala artist in residence program v čínskom meste Shenzhen (2014). Spolupracuje so Slovenským múzeom dizajnu a je polovicou dua si.li. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zaoberá motívom tela ako nádoby a tiež spája súčasné digitálne technológie s tradičnými keramickými postupmi.

Richard Seneši (1981 Bratislava) po ukončení ŠUV Josefa Vydru v Bratislave, pokračoval ďalej v štúdiu sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u docenta Jána Hoffstädtera a Patrika Kovačovského (2003 – 2009) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri Jaroslava Rónu. Mimoriadne úspešný je jeho viacročný projekt materiál basic (2011-2020), na ktorom začal pracovať od roku 2012. Materiál basic sú multifunkčné objekty – nábytky, či interiérové doplnky z masívu, ktoré vychádzajú z pôvodných tvarov daného kusa stromu. Prostredníctvom nábytkových solitérov, ktoré vznikajú z výrubov a vtláčaním súradníc GPS na ich plochy, si majitelia môžu nájsť miesto, odkiaľ strom pochádzal. Najradšej experimentuje s topoľom, pri ktorom ho fascinujú práve jeho nedostatky a využíva jeho zaujímavú štruktúru.

Tibor Uhrín (1966 Martin) študoval na STU v Bratislave odbor priemyselný dizajn (1984 – 89). V roku 1993 navrhol detskú stavebnicu Gringo, za ktorú získal hlavnú cenu v súťaži Slovenského centra dizajnu – Dobrý dizajn a ktorá sa vyrába dodnes. Venuje sa tvorbe interiérových doplnkov a objektov pre stolovanie. Zväčša pracuje s drevom, ale používa aj kov a recyklovaný materiál. Využíva tradičné technológie, napr. frézovanie a študuje rôzne spôsoby spracovania materiálov (Nádoby Cadlaby, 2020, Misy Závrty, 2018). Píše úvahy o remesle a dizajne, ktoré vyšli v jeho publikácii Drevo dizajn a tradícia. Učil na Odbore tvorby hračiek na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici (1989 - 2002). Od roku 2016 je profesorom a vedúcim Katedry dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach (od r. 2004), kde vedie aj Ateliér inovácií.
 Keramička Linda Viková (1977 Bratislava) študovala v ateliéri keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivice Vidrovej (Mgr. art. 2009). Praktické skúsenosti zo svojho odboru nadobudla na pracovných stážach v Nemecku v keramickom štúdiu Margaretenhöhe (1996 – 2002). Tematickým stredobodom jej keramických prác je ekologické premýšľanie o utilitárnej nádobe – artefakte. Vo vlastnom ateliéri sa venuje autorskej tvorbe a malosériovej produkcii porcelánu a keramiky pod značkou si.li.

Slovenský institut v Praze

si.prague@mzv.sk |      224 948 135  |      www.mzv.sk/web/sipraha
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!