EXPO
ZICE

Roman Franta


Roman Franta (* 3. srpna 1962 Tábor) je český malíř, docent Akademie výtvarných umění v Praze, Art & Design Institut

Roman Franta je absolventem AVU (prof. B. Dlouhý a  prof. A. Veselý) a San Francisco Art Institute. Od konce 90. let, po ukončení Akademie výtvarných umění v Praze, je nepřehlédnutelnou malířskou osobností s bohatým rejstříkem formálního i obsahového sdělení. Do širšího diváckého povědomí vstoupil sérií hmyzích obrazů, za kterou byl v r. 1997 nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Frantova živelná mnohovrstevnatá malba se pohybuje od realistického iluzivního ztvárnění až po ležérní anti-estetický projev. Jednou linií je například malba v duchu věrného realismu, s jehož pomocí zachycuje skrumáže nejrůznějších předmětů, produktů a živočichů. Snad nejznámější jsou jeho cykly barevných brouků, v nichž rozvinul své koloristické a iluzivní schopnosti. Další linií jeho tvorby je expresivní malba, v rámci níž zachycuje závažnější i výpravnější témata. Svou malbou nekompromisně reflektuje dění kolem sebe. Současnou společnost i své osobní prožitky komentuje s hravě ironickým odstupem v nezvykle provokativních souvislostech.

Roman Franta do svých obrazů přenesl svobodu projevu, odvahu, experiment i klasické postupy. Je svérázným a nezaměnitelným autorem současné umělecké scény. Nadále si buduje svou vlastní cestu a vytváří si uměleckou identitu. Pojítkem jeho tvorby je ironie, hra, vzniklé asociace a to vše propojeno v tématech osobních a společenských. Aktuálně rozvíjí sérii portrétů a maleb výřezů částí lidských obličejů, v nichž je lidská jedinečnost systematicky zpochybňována. Autorova tvorba tak logicky dospěla od společenství brouků ke společenství lidskému, od brouka, asociujícího člověka, k lidskému jedinci.

Je zastoupen v mnoha soukromých i veřejných sbírkách Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie, Hluboká n./Vltavou, Muzeum umění, Olomouc,… Vystavuje doma i v zahraničí.


Kurátorka výstavy PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D., prezentuje zajímavou instalaci Frantovy tvorby - spojení umění a motocyklové techniky pod názvem „CHCI BÝT INDIAN“.
Renáta Mužíková +420 733 543 898


Roman Franta

renymuzik@yahoo.com |      +420 733 543 898   |      www.romanfranta.cz
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!