EXPO
ZICE

Michaela Petrů


Narozena 13.6. 1978, žije a tvoří v Praze.
Tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u Doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, koloristicky výraznou barevností a nezatíženým, přesto podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa. Žensky jemně a nenásilně v nás probouzí tu prastarou neodolatelnou chuť experimentovat, objevovat a pokoušet vytyčené hranice. Michaela kreativně kombinuje „klasickou“ akrylovou či fluoroakrylovou malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a díky tomu vytváří jakousi pop-artovou koláž komických postav a portrétů. Její obrazy jsou často sociální sondou do různých subkultur společnosti, které zachycuje v imaginativních výjevech a scénách s groteskní nadsázkou sobě vlastní. Zajímají ji především bizarní, vztahová, genderová a sociální témata. Ve svých obrazech mnohdy zachycuje své vnitřní pocity a záznamy vlastních zkušeností.
Poslední cyklus obrazů je o ženách a jejich rozdílných charakterech a přístupech vnímání okolního světa. Představují křehký ženský svět a konfrontaci mladé generace s konzumním způsobem života, návratu ke vzdálené přírodě, která volá o pomoc.

Michaela Petrů má za sebou mnoho skupinových a samostatných výstav, např. naposledy v galerii GASK v Kutné Hoře vystavila cyklus obrazů „Baletka s plnovousem“. Díla Michaely Petrů jsou zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách. Její diplomovou práci „Typologie ulice“ si zakoupila do sbírky moderního a současného umění Národní galerie.


Renáta Mužíková
+420 733 543 898


 

Michaela Petrů

renymuzik@yahoo.com |      +420 733 543 898   |      www.misapetru-art.com
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!