EXPO
ZICE

Mgr. Ilona Loubková


Ilona Loubková se narodila 24.8.1963 v České Lípě.

V letech 1982-1987 na PF v Hradci Králové studovala kresbu a malbu.

V posledních letech v ateliéru ve Strašnicích vytváří olejomalby, pak digitální kresby a malby pro tisk na hliníkových deskách.Využívá efekt broušeného nerezu.Tisky velmi často doplňuje olejomalbou. Pracuje s fotografií, s digitální vektorovou a rastrovou grafikou s využitím profesionálního kreativního softwaru na platformě Apple Mac, iPhone, iPad.

Náměty obrazů jsou často květiny, příroda, lidé, ale i architektura, technické objekty. Nedílnou součástí tvorby jsou portréty.

V obrazech zpracovává vlastní pohled na svět, vlastní emoce, každý obraz má svůj příběh. Zajímá ji kompozice, využívá světlo a stín ke zpracování detailů obrazu. Dává přednost černobílému nebo černobílestříbrnému zpracování, někdy s doplněním barevných akcentů. Pracuje klasickou olejomalbou, nebo využívá jen lazury.
Výjimečnou prací byla tvorba tapety pro zámek Stekník, kdy na základě nepatrných fragmentů a dobové fotografie vzniklo nové dílo.

“SNAD právě z těchto důvodů vystavovaná výtvarná díla jsou vhodnými náměty do současných interiérů moderních bytů našeho jindy neutěšeného a rozházeného věku, často este@cky obohacují nejen prostředí definované jako u@litární, ale prostupují a jemně zlidšťují přílišnou technizaci a disharmonii současné společnos@, která se najednou ocitla na pomyslném světodějném rozcesD. V její tvorbě lze to@ž spatřit několik dominantních tema@ckých mo@vů, které tvoří jistý pomyslný most zájmu nejen o výtvarné umění, ale především o skutečný život, všední jednoduché věci, přírodu, živočichy, v jejímž středu se objevuje člověk sám. Některé obrazy však zobrazují jedinečné artefakty, které jsou bytostně spojené s korunou rámu a vytvářejí téměř auten@cké, osobité a defini@vní výtvarné dílo.

Oldřich Vaňura, PhDr. et Mgr (*1961)
Oldřich Vaňura, historik umění, soudní znalec v oboru starožitností, výtvarný teoretik; od roku 1992 působí v oblasti památkové péče jako památkář. Ve své profesní specializaci se zaměřuje na české novověké dějiny 17. a 18. Století, zejména na oblast náboženských a církevně správných dějin. Je uznávaným odborníkem na českou barokní kulturu, a to nejen se zřetelem k východočeskému regionu.

Výstavy:
AD galerie, Uhelný trh 1.8.2014,
OC Forum Liberec 01.08.2014,
OC Eden, Praha 19.04.2015,
Galerie PRE 09.11.2015,
Galerie Carson, Plzeň, stálá expozice (2016-2018),
Senát parlamentu České republiky, Praha 24.2.2016,
Salon IdenYta, přízemí hotelu Belvedere, Milady Horákové 479/19, Praha. Obrazy a Ysky interiéru. (od září 2016)
Galerie biskupské rezidence, Velké náměsc 35, Hradec Králové (2017)
Advokátní kancelář, Mgr. Zuzana Kratěnová, Bělehradská 572/63, Praha. Obrazy a Ysky jsou součásc interiéru. (od listopadu 2017)
PROJEKT LOUBEK 2019
ZÁMEK STEKNÍK 19.07.2019
VÝSTAVA FRANKFURT-PRAHA-BRATISLAVA – 20.02.2020
VÝSTAVA PRAHA GALERIE PRE- Frankfurt-PRAHA-BRATISLAVA_03.09. 2020
VÝSTAVA BRATISLAVA _04.10.2021
VÝSTAVA SALON IdenYta_29.11.2021 až 11.02.2022
VÝSTAVA BRNO- Unreal STUDIOS s.r.o._09.12. až 5.5.2022
VÝSTAVA SALON IdenYta 11.02.2022 až 12.9.2022
VÝSTAVA ŽATEC 11.06. 2022 až 30.07.
VÝSTAVA SALON IdenYta od 12.09. 2022


+420 604 302 813


 

Mgr. Ilona Loubková

ilona.loubkova@seznam.cz |      +420 604 302 813   |      illo.eu
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!