EXPO
ZICE

Markéta Zlesáková


Šíře záběru, s nímž na život v krajině reaguje Markéta Zlesáková, je fascinující. Některé z jejích maleb, grafik a dekorativních návrhů jsou přitom doslova nabity přírodní inspirací. Markéta Zlesáková je bystrou pozorovatelkou a zručnou malířkou; příroda v jejím podání je však především interpretací osobního prožitku světa. Autorka si v něm nachází čas na hluboké zamyšlení i nápaditou hru. Její rozmanité práce svědčí o píli a trvalé touze objevovat a znovu překonávat nalezené. S tím souvisí i cykličnost, s níž se navrací k některým již dříve zpracovávaným námětům a znovu přehodnocuje jejich pojetí.
Zelené rostlinstvo v obsáhlé druhové variabilitě od zelí až po liánu má pro Markétu Zlesákovou povahu nevyčerpatelného přírodního motivu. Prostřednictvím osobité barevné interpretace i brilantním přepisem účinků světla dociluje v obrazech velmi křehké, někdy až magické atmosféry. Klidná vodní hladina představující přírodní zrcadlo pro blízkou vegetaci i voda proudící kamenitým řečištěm potoka jako další krajinné motivy nadlouho zaujaly autorčinu pozornost. Na plátnech pracuje často přímo v krajině a „in situ“ dokáže bravurně zvládnout i malbu velkých formátů. Jiný přístup ke krajině nabízí prostřednictvím obrazů, na nichž je úsek přírody vymezen okenním rámem. Otevřené okno vtahuje diváka do atmosféry pokoje a nechává jej zažívat vlastní příběh v obraze, třebaže jeho existenci uvnitř relativizuje odraz ve skle. Reálné přírodní podněty, s nimiž autorka pracuje, ji rozhodně nesvazují ve formálním výrazu. V některých malbách člení obrazovou plochu v horizontálních pásech; ty mají zprvu potenciál kopírovat původní námět, ale záhy nabývají na ústředním významu. Vzniklé malby, jakési abstraktní bitmapové obrazy a stereogramy současně, mají ovšem s odstupem a rozostřením i svou realistickou tvář. Malířka abstrahuje s lehkostí a hravě vytváří dekorativní struktury. Co víc, v některých obrazech dokonce nechává diváka, aby s ní tento jedinečný proces zažil.
Zájem o čistý ornament a jeho praktické uplatnění pro autorku představují jakousi další tvůrčí linii, která se s malováním a grafickou tvorbou soustavně potkává a prolíná. Z dekorativních kompozic cítíme zaujetí optickými jevy a účinky multiplikace ornamentálních struktur.
Trvalé tvůrčí spojení s tématem krajiny autorka nedávno ochutila vydatnou dávkou exotických podnětů, které stejně jako cizokrajné plody na plantážích pilně sbírala během pracovního pobytu na Novém Zélandu a v Tongánském království. Krajiny v dílech Markéty Zlesákové jsou opravdové, přesně v intencích autorčina skutečného soužití s přírodou.

Autorka textu:  PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.


+420 732 438 320


Markéta Zlesáková

marketa.zlesakova@gmail.com |      +420 732 438 320   |      www.marletazlesa.com
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!