EXPO
ZICE

Kristina Málková


Kristina Málková pochází z Prahy a je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (prof. Karel Stretti). Ve svých dílech se soustředí především na nadčasová témata. V její tvorbě se objevuje svět jí blízký zahrnující konkrétní místa i osoby. Inspiraci nehledá jen ve všedním světě kolem sebe, ale také ve světě idejí, lidských představ a vnímání. Zásadní roli v jejích obrazech hraje světlo a jeho působení. Světlo pro ni není jen optickým jevem, ale především duchovním principem, který prostupuje interiéry i figury.
Zajímá ji člověk jako emociální lidská bytost, ale též transcendentální přesah lidské existence. Opravdovost lidského vnímání a jednání zachytila v obrazech s dětskou tematikou, v jejichž pozadí stojí fascinace čistotou a bezprostředností dítěte. Autorčino výtvarné vyjadřování je realistické a nechybí mu velký smysl pro zachycení atmosféry a zároveň jakéhosi „bezčasí.“

V exkluzivním výtvarném projektu ARTVARIUM představuje tvorbu Kristiny Málkové kurátorka PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D.


+420 733 543 898


Kristina Málková

renymuzik@yahoo.com |      +420 733 543 898   |     
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!