EXPO
ZICE

Karolína Šrámková


Tvoří a žije na Vysočině. Studovala na Pedagogické Fakultě v Praze, kde se skrze výtvarnou pedagogiku aktivně věnovala malbě pod vedením prof. Martina Velíška. Bohaté zkušenosti získala také během let v ateliéru malby na pražské Scholastice (Robert Šalanda). V závěru studia vycestovala na stáž na Akademii v Lisabonu, kde učila a zpracovávala téma deníků a vztah mezi obrazem a slovem. Poté žila a tvořila rok na Islandu.

Karolína Šrámková si ve své tvorbě ráda zahrává s kombinacemi rozporuplných a zdánlivě neslučitelných námětů, jejichž kombinacemi vzniká napětí a nejistota diváka. Baví ji protimluvy a opozitní figury, které vystavuje dialogům mezi sebou, jejichž cílem je nalézt souhru. Právě na pozadí těchto mnohdy záhadných setkání nechává autorka vyznít chuť absurdit, vtipu a překvapení. Inspiraci nachází v proměnách, vrstvách a opakováních dějů, které se odehrávají jak uvnitř, tak i navenek. Fascinuje jí změna a setkání kontrastů, jejichž výsledkem je posun kupředu. Z malby se občas ráda nechá unést do tvorby v prostoru, kde využívá především dráty, dřevo a pletivo.

Autorka tvoří mimo pevné hranice stylu, užívá si neustálého dialogu mezi hledaným a nalezeným, abstraktním a konkrétním. Právě proměnlivost vnitřních struktur, tenká hranice jistoty a rozpoznatelnosti, náznak a schopnost nedoříci vše až do konce jsou kvality, jejichž kombinací vyzývá i diváka k hlubšímu hledání.

V exkluzivním výtvarném projektu ARTVARIUM představuje tvorbu Karolíny Šrámkové kurátorka PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D.


Renáta Mužíková +420 733 543 898


Karolína Šrámková

renymuzik@yahoo.com |      +420 733 543 898   |     
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!