EXPO
ZICE

Jiří Tomiška


Tomiška maluje lidi a jejich okolí: portréty, objekty a městské krajiny. Tradiční ve způsobu malby, ale alternativní v uchopení tématu, jeho obrazy jsou dekonstrukcí zřejmého a noří se do hlubších souvislostí, které ho zajímají. Jeho obrazy se pokouší odhalovat vnitřní geometrii malovaného tématu a prozkoumávat plynutí pocitů ve trojrozměrném prostoru, plynutí mezi malířem, elementy malovaného tématu a pozorovatelem malované scény.

Tento proces je vidět v jeho portrétech. Jemné posuny výrazu ve tváři, sousedící barvy anebo nepostřehnutelné odchylky pozice těla naznačují intenzivní úroveň psychologické analýzy. Tomiška má často velmi blízký vztah k portrétované osobě. Jindy zase maluje jedno ze svých oblíbených témat, portréty známých vědců a umělců, jejichž tvořivá síla a život ho zaujaly, jejichž práci zná a četl texty, co oni sami napsali.

V jeho městských krajinách je systematická snaha nahradit viditelné intenzivním dialogem kolidujících perspektiv, protínajících se horizontů, mnohonásobných úběžných bodů perspektiv, různě plynoucích prostorů. Dosahuje se další úrovně volnosti, a to vše při kladení důrazu na přesnost odpozorování a na zachování věrnosti viditelného - ne fotograficky, ale na pocitové úrovni. Tato zóna umožňuje dosáhnout jisté harmonické disonance, která narušuje obvyklé vizuální stereotypy a odhaluje tektonické štíty zdánlivě statické reality.

Tomiška se narodil v bývalém Československu. Žil a studoval v Brně, kde na Vysokém učení technickém graduoval v oboru počítačové vědy, a pak několik let pracoval ve Výzkumném ústavu jako vědecký pracovník. Po celou dobu měl ale živý zájem o výtvarné umění, poezii, literaturu a hudbu. Po krátkou dobu byl také členem avantgardní divadelní skupiny.

Tomiška žije v Kanadě od roku 1985. Tato veliká změna, neznámá kultura, jiné společenské prostředí, život v Torontu, obrovském městě, a nový jazyk vedly pravděpodobně k určitému osobnímu sebe-objevení, byl to nový umělecký začátek. I když nadále pracoval v náročném oboru počítačové vědy, začal kreslit a malovat s velkou intenzitou. A zároveň začal i studia na Ontario College of Arts. Známý kanadský malíř Graham Coughtry tam byl profesorem v ateliéru Experimentální malby a právě on jistým způsobem ovlivnil začátek Tomiškovy malířské dráhy. Všechny tyto různorodé vlivy, studium, zcela nové životní prostředí, a veliké životní změny ho vybavily jakýmsi nečekaným jádrem hluboko uvnitř, které následně intuitivně ovlivňuje jeho kresbu i malbu i výběr témat.

Jiří Tomiška vystavil své práce v Torontu (například v galerii současného umění Peak Gallery) a v České Republice (například v oblastní galerii Chodovská Tvrz v Praze anebo ve známé minigalerii Výzkumného ústavu Veterinární medicíny v Brně). Pořady o jeho obrazech byly prezentovány i v České a Kanadské televizi. Jeden z jeho portrétů (JUDr. Joseph Cermak) je v trvalé sbírce Torontské University a visí v Munk School of Global Affairs.

V exkluzivním výtvarném projektu ARTVARIUM představuje tvorbu Jiřího Tomišky kurátorka PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D.

Vybrané výstavy
2024 Art-n-Coffee a Pasáž českého designu, Praha, kurátor Reny Mužíková
2023 Toronto, Outdoor solo exhibition, kurátor M. Tomiška
2022 Junction, Toronto, skupinová výstava
2019 Junction, Toronto, skupinová výstava
2017 Junction, Toronto, skupinová výstava
2014 University of Toronto, Munk School of Global Affairs, kurátor Prof. R.Austin
2011 Art Building Richmond 401, Toronto, kurátor J. Tomiška
2010 Minigalerie VU Veterinární medicíny v Brně, kurátor Z. Gregorová
2010 Peak Gallery, Toronto, Wall Project, kurátor Zack Pospiesinski
2009 Chodovská tvrz, Praha, 4 malíři z Toronta, kurátor ak. sochař M. Maritník
2007 Gallery Hittite, Toronto, společně s Ali Bassidjim, kurátor Sara Caglar
2004 Little Italy, Toronto, outdoor festival, skupinová výstava
Tel.: +420 733 543 898 (Renáta Mužíková)


Jiří Tomiška

renymuzik@yahoo.com | Tel.: +420 733 543 898 (Renáta Mužíková) | www.jiritomiska.com/
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!