EXPO
ZICE

Jiří Macht2


JIŘÍ MACHT2 je uváděn v encyklopedické literatuře českých výtvarných umělců jako absolvent studia na katedře fotografie Akademie múzických umění (FAMU), začínající svoji samostatnou uměleckou činnost roku 1992. Uvádí se také, že svoji činnost dokládá 25 samostatnými výstavami.
Jiří Macht upoutává především pojetím fotografie jako prostředku k poznání života hmoty, jejíž emotivní složky originálně objevuje k vyvolání pocitů zaměřených k účinkům krásy. Jak známo, takové hodnocení je závislé na stanovisku vnímajícího subjektu. Náš autor její účinek vyvolává vedením našeho pohledu ke struktuře hmoty za spolupůsobení světla jako činitele dramatizujícího působení hmoty. Své záběry z objevování podivuhodností povrchu hmotných struktur komponuje do výtvarných celků označovaných jako koláže. Lze k tomu dodat, že k aplikaci techniky koláže se nedopracoval z napodobování nějakých příkladů, ale jenom z vlastní přirozené vynalézavosti a radostného objevování nových možností své tvořivosti. Oceňujeme dokonce, že dal novou podobu tomuto uměleckému oboru označenému slovem koláž, přejatým z původního francouzského slova collage, které především znamenalo obyčejné lepení či spojování, ale také – a tu už zní jinotajně – zlepšování vína a dokonce v jedné souvislosti i spojení v milostném smyslu. Jiří Macht si ale z technických i výtvarných postupů koláže vytvořil vlastní metodu k sestavování kompozic svých snímků pořízených ze záběrů získaných objevným pozorováním různých hmot a jejich optické, často mechanicky transformované (limitované) struktury, vyznačující zkoumání reálně hmotné skutečnosti. Vše, co takto vytváří spojováním detailních výseků, stává se odrazem autorovy životní etiky a s tím odpovědnosti k uměleckému vyznění svého pracovního postupu. Fotografie je procesem jednoznačně technickým, proto nemá svůj samostatný slohový vývoj, jakým se vykazuje každé umění. Nemůže se proto ani opírat o nějakou vlastní výtvarnou myšlenku, poněvadž ve své podstatě není ničím jiným, než technikou sloužící dokumentaci reality. Jiří Macht vytváří však artefakty, které obstojí po boku jiných forem umění. Povýšil tak fotografii ze služebné poddanosti reprodukční praxi. Tím jeho dílo vytváří paralelu se světem malby, a to především obdobou v hledání řádu a harmonie, v přesunu zájmu zobrazení struktur, z čehož vzniká obrazová událost. (text Prof. PhDr. František Dvořák, Csc.)

V exkluzivním výtvarném projektu ARTVARIUM představuje tvorbu Jiřího Machta kurátorka PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D.

VÝSTAVY JIŘÍHO MACHTA
1998 – „Střechy světa“, Festival FAMU, Divadlo Archa, Praha
1999 – „Krkonoše“, Festival FAMU, Divadlo Archa, Praha
2000 – „Klony naší Země“, Galerie Radost FX, Praha
2001 – „8“, Galerie de.fakto, Praha
2001 – „Fragments 4“, Galerie Mánes, Praha
2001 – 2002 vede pražskou galerii A1, kde měl stálou expozici
2002 – „Akty“, Galerie Sluneční zahrada, Liberec
2002 – „Vzpomínka na přítele“, Galerie Sluneční zahrada, Liberec
2003 – Magisterská výstava “Cesta“, Novoměstská radnice, Praha
2003 – „Utopená láska“, Dům u Husarů, Praha
2003 – „1080 minutes of the Masters“, Releve, Praha
2004 – Výstava ke vstupu ČR do EU, Galerie Kubus, Hannover
2004 – Výstava aktů na zámku v Dobřichovicích 2006 – společná výstava „Eros“, Špálova galerie, Praha
2006 – společná výstava „Amor vincit omnia“, Saarlandische Galerie, Berlín
2006 – „4x4“, divadlo v Ženských domovech, založení skupiny RASTR, Praha
2007 – RASTR, Galerie de.fakto, Praha
2008 – RASTR „Blue light“, Galerie Nová síň, Praha
2008 – účast na Veletrhu Prague Foto, Galerie Mánes, Praha
2008 – RASTR, Rumunský institut, Praha
2008 – RASTR, Galerie U kamenné žáby, České Budějovice
2008 – RASTR „Aktuálně“, Golem Klub, Praha
2008 – „Dreaming“, Galerie Nostress, Praha
2009 – RASTR “Znovuzrození“, Galerie Dolmen, Praha
2009 – „Dreaming I“, Kotelna Karlin Gallery, Praha
2009 – „Triptyque“, Angers, Francie
2009 – „Dreaming II“, Palác Flóra, Praha
2010 – RASTR „Ženy“, Galerie de.fakto, Praha
2009 – „Dreaming III“, Galerie de.fakto, Praha
2010 – účast na Veletrhu Prague Foto, Galerie Mánes, Praha
2010 – RASTR „ Znovuzrození“, Divadelní galerie, Uherské Hradiště
2010 - Cesta k lásce, Palác Flora, Praha
2010 - Města PPM, Galerie de.fakto, Praha
2011 - Rastrospektiva, Galerie Dolmen, Praha
2011 - Rastr na zámku v Dobřichovicích
2011 - Flora, Galerie Podkroví, Praha
2011 - Ikona, Galerie Atrium, Rastr, Praha
2011 - Květy PPM, Bar-bar, Praha
2012 - Specula, Galerie VZP, Praha
2012 - Restart, Galerie Dolmen, Rastr, Praha
2012 - Intellectus, s Markétou Kratochvílovou, Dobřichovice
2012 - Má vlast, Rastr, Žofín, Praha
2012 - Respectus at MMXII, klinika Santé, Praha
2013 - Déjá vu, Galerie de.fakto, Praha
2013 – Má vlast, Reduta, Praha
2013 - Svět, Letiště Václava Havla, Praha
2013 – Bez limitu, Galerie Kingsbridge, Praha
2014 – Veřejná intimita, Dolmen, Praha
2015 – Dreaming, Prostoria, Praha
2015 – Connection, Galerie de.fakto, Praha
2016 - „10IN“, Galerie de.fakto, Praha
2017 - Pour félicitér 2017, Le Palais Galery, Praha
2018 - „25 let snění“, Galerie 1, Praha
2019 - Echo snů, Galerie Neptun, Praha
2019 - Czech Business Club, Praha
2019 - Art Spoon, Galerie Baruchello, Italy
2019 - Tajemství snů, Galerie Neptun, Praha
2019 - Už je nejhůř, Galerie 90°, Černošice
2020 - Probuzení, Galerie 1, Praha
2020 - Art Prague: Awakening by Centro d‘ Arte e Cultura VERUM, Galerie 1, Prague
2020 - Awakening, Apple Muzeum, Praha
2020 - Water of Life, Galerie Vnitroblock, Praha
2020 - Proměny snů, Muzeum BMW Renocar, Brno
2020 - Arte Expo Bratislava, Bratislavský hrad, Bratislava
2020 - Arte A Confronto, Galerie Baruchello, Italy
2020 - Art Roma, International Art Exhibition, Verum Micro Arti Visive, Italy
2020 - Arte Venezia, Verum Scuola Grande San Teodoro, Italy

Děkuji architektonickému studiu de.fakto za stálou podporu.


Renáta Mužíková +420 733 543 898


Jiří Macht2

renymuzik@yahoo.com |      +420 733 543 898   |      www.macht2.com
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!