EXPO
ZICE

Ihor Hardunka


Narodil se v roce 1971 v Mukačevu. V letech 1987 až 1994 studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Užgorodě. V roce 1995 zahájil studia na Akademii výtvarných umění v Praze, obor grafika doc. Jiřího Lindovského. V 2003 úspěšně studia dokončil. V letech 1999 – 2000 absolvoval stáž na Filmové akademii v Praze, obor multimedia katedry režie.
Jako výtvarník se do současné doby zúčastnil jak společných, tak i samostatných výstav. Poslední: výstavní prostor Ateliéru Praha Prima 2021, Galerie U Zlatého kohouta 2022. Jako autor krátkých multimediálních filmů se účastnil různých filmových festivalů, např. IN-OUT 2003 Praha. V současné době se věnuje experimentální malbě.
Inspirace nacházím v lidských postavách respektive v portrétech, v němž obličej a jeho vyraz má dominantní roli. Záměrem je zobrazit podobu, charakter a případně i náladu portrétovaného, a to v kombinacích klasické a současných technik malby.

Představovaný obraz Štěstí
Co je pro nás štěstí? Co je tím míněno? Každý z nás si představuje štěstí podle svých snů a zážitků? Anebo je to něco, co je nám stěží dáno porozumět? Pomíjivý okamžik, kterého jsme si sotva, anebo vůbec všimli a který si uvědomíme až posléze.
Tak či onak hledání štěstí a přát si byt šťastným je pro nás jakýsi stroj na neustálý pohyb.
Tak možná je to ten smysl života?
A tak jsem tuto myšlenku chtěl přenést na plátno. Vybavil se mi úryvek z knihy francouzského spisovatele Antoinea de Saint- Exupéryho Malý Princ. Dialog mezi liškou a hlavní postavou příběhu malého prince, který se snaží rozluštit tajemství smyslu života neboli štěstí. Zvláště tato věta: „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Rozhodl jsem se tuto myšlenku pozměnit. Co vidíme srdcem, zkusme vidět i očima. Pomyslel jsem si, jak by si to představovalo dítě a jak by to dospělý realizoval, jak by se pokusil zobrazit střet dětského světa se světem dospělých. Já jako dospělý zkusil jsem jako dítě pohrát si s volbou technik pro vytvoření obrazu.
Pro tento účel jsem zvolil jak současné, tak i klasické media. Připravil jsem pestré technické menu, jako kdyby dítě nadšeně a zvědavé volilo z různých barevných pastelek.
Ve výsledku vznikl tento obraz Štěstí. Kaleidoskop, mozaika, kde s výjimkou postavy lišky (klasická technika malby, akryl, štětec) je drtivá většina vytvořená technikou graffiti (street art) a pouring art na plátně.
Tímto obrazem chtěl jsem vyvolat to dobré, co je v nás, probudit to málo, co nám zůstalo hezkého v nás. Třeba se zamyslit, kdy my jsme byli doopravdy šťastní!
Tento obraz je věnován památce mého Tatínka.

Renata Mužíková renymuzik@yahoo.com  

Tel.: +420 733 543 898


 

Ihor Hardunka

renymuzik@yahoo.com
|  +420 733 543 898 |
www.iggy-art.com
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!