EXPO
ZICE

ART & DESIGN INSTITUT


1. a jediná soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření v ČR
AKREDITACE v ČJ nebo AJ
STUDIUM kreativních předmětů dle vlastního výběru
Individuální výběr 2 z 6 ateliérů (Malba, Grafika/kresba, Fotografie, Intermédia, Design prostoru/interiéru, Grafický design)
UMĚNÍ pro PRAXI směřující k bezproblémovému uplatnění na pracovním trhu (Dějiny umění, Marketing a obchod uměleckých děl, Filozofie uměleckého projevu, Muzejnictví a galerijnictví, Psychologie umění, Kulturní antropologie a umění)
PEDAGOGOVÉ - špičkoví umělci a renomovaní teoretici
MEZINÁRODNĚ uznávaný BcA. s mezinárodní atmosférou i kontakty (studenti z 15 států z celého světa)
PROFIL ABSOLVENTA = PROFIL UMĚLCE 21. STOLETÍ - výuka je koncipována moderně, s reflexí aktuálních uměleckých trendů, při zachování klasických disciplín a umělecké licence a individuality každého studenta.

ART & DESIGN INSTITUT
The 1st and only private fine arts college in the Czech Republic
ACCREDITATION in Czech and English
STUDY of creative subjects of your choice
Individual choice of 2 out of 6 studios (Painting, Graphics/Drawing, Photography, Intermedia, Space/Interior Design, Graphic Design)
ART for PRACTICE leading to a smooth transition into the job market (Art History, Marketing and Business of Artworks, Philosophy of Artistic Expression, Museum and Gallery Studies, Psychology of Art, Cultural Anthropology and Art)
TEACHERS - top artists and renowned theorists
INTERNATIONALLY recognized BcA. with international atmosphere and contacts (students from 15 countries from all over the world)
PROFILE OF THE GRADUATE = PROFILE OF THE 21st CENTURY ARTIST - the whole concept of education is conceived in a modern way, reflecting current artistic trends, while preserving the classical disciplines and the artistic license and individuality of each student.

ART & DESIGN INSTITUT

recepce@adi.cz |           www.adi.cz
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!