Ochrana dat a zásady používání cookies

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Ochrana Vašich osobních práv při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje shromažďujeme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například při objednání zboží či služeb nebo uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány při návštěvě našich webových stránek prostřednictvím tzv. cookies, Vaše osobní data zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Máte právo být kdykoli na žádost informováni o tom, jaké údaje a pro jaké účely o vás zpracováváme, a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován váš výslovný souhlas, máte právo vás souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním písemného oznámení na naši adresu.

Cookies

Procházením našich webových stránek souhlasíte s užitím souborů cookies. Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat vaše preference a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu při návštěvě webových stránek a zaznamenávají údaje o vašem zařízení a o interakci s našimi webovými stránkami. Využívají se k ověření, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky, a zaznamenávají kromě dalších údajů také datum a délku vaší návštěvy jednotlivých stránek. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte některé služby a funkce webových stránek nemusí fungovat. Cookies uložené ve vašem zařízení můžete kdykoliv smazat.

Informace o službě Google Analytics

Naše webové stránky využívají Google Analytics, nástroj pro vytváření internetových statistik společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics používá cookies. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny společnosti Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google používá tyto informace pro vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro nás. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Anonymita je zaručena tím, že Google nespojuje Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nejsou odeslána žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo apod.

Odkazy na webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky, jejichž obsah a provozování nemůžeme ovlivnit. Za zabezpečení ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek nejsme zodpovědní. Při jejich návštěvě věnujte pozornost informacím, které k ochraně osobních údajů a obsahu stránek poskytuje jejich provozovatel.