Česká, jedinečná, tradiční či inovativní?

Česká, jedinečná, tradiční či inovativní?